Lederskifte i Veidekke Industri

Det ble i dag offentliggjort at Øyvind Moen overtar som leder av Veidekke Industri etter Per Johan Plünnecke som går av med pensjon. Dato for overtakelse er 1. juli i år.

 Øyvind er i dag leder av Veidekkes virksomhet innen drift og vedlikehold av vei, og en av hans distriktsledere, Per Tajet, går inn som ny leder av dette virksomhetsområdet fra 1. mars.

 - Jeg er meget tilfreds med at vi kan erstatte Per Johan ved et internt opprykk, og jeg føler meg trygg på at vi med Øyvind får en god leder, sier konserndirektør Per-Ingemar Persson som har konsernansvaret for Veidekke Industri, Hoffmann AS og Veidekke Entreprenad AB.

Øyvind Moen har vært i Veidekke siden 2001 og har utover å være ansvarlig for drift og veivedlikehold en allsidig bakgrunn fra arbeid med strategi og forbedringsprosesser, som anleggsleder ved bygging av asfaltkjerneprosjekter og prosjektledelse med fokus på FoU. Øyvind er sivilingeniør kjemiteknikk fra NTNU.

Med seg som nær støttespiller har Øyvind valgt Ole Arnfinn Opsahl, mangeårig leder i Veidekke. Fra dags dato og frem til 1. juli skal den endelige organiseringen av morgendagens Veidekke Industri formes.

For mer informasjon kontakt:

Konserndirektør Per-Ingemar Persson, tlf. +46 46 19 94 02 /+46 705 144240

Kommunikasjonsdirektør Kai Krüger Henriksen, tlf 21 05 77 04 / 905 19 360, kai.henriksen@veidekke.no

Veidekke er et av Skandinavias største entreprenørselskap med 6.100 ansatte og en omsetning på 18 milliarder kroner (2011). Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Våre mål for helse, miljø og sikkerhet, HMS, er likestilt med de økonomiske målene. Veidekke kjennetegnes ved en desentralisert organisasjonsmodell med en sterk bedriftskultur og stor grad av medarbeider­involvering. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen 20 % av aksjene i Veidekke. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 aldri gått med underskudd.

Dato Tittel Filtype
30.06.2018 Moen jpg