header

Veidekke: Bygger dagaktivitetssenter i Sandefjord

Veidekke har fått i oppdrag av Sandefjord kommune å bygge et miljøsertifisert dag­aktivi­tets­senter for voksne med nedsatt funksjonsevne. Senteret skal gi brukerne en samfunnstilhørighet ved å tilby arbeid og aktivitet der arbeid er hovedmålet og ikke produktet. Kontrakten er en totalentreprise verdt nær 150 millioner kroner ekskl. mva.

Dagaktvitetssenter Sandefjord

- Vi er veldig glade for at vi har blitt tildelt nok et oppdrag for Sandefjord kommune som er en av våre viktigste flergangskunder. Dagaktivitetssenteret fyller et viktig samfunnsbehov og vi oppfatter det som svært meningsfylt å få oppføre et så viktig bygg. Vi er derfor ekstra fornøyde med at vi vant den skarpe konkurransen om oppdraget der tildelingskriteriene var 40 % pris og 60 % kvalitet, sier distriktsleder Lars N. Hjertås i Veidekke Bygg Vestfold og Telemark. 

Aktivitetssenteret skal ligge på Helgerød like utenfor Sandefjord og blir på cirka 4.300 m2 i to etasjer. Prosjektet omfatter også omlegging av overvannsledning og bekkeåpning, kalkstabilisering av grunnen, landskapsarbeider og etablering av ny gang- og sykkelvei.

Sandefjord kommune har valgt å innlemme opsjonen om utslippsfri byggeplass som inne­bærer at det kun vil bli benyttet elektrisitet eller hydrogen som energikilde på byggeplassen. I tillegg er det lagt opp til 30 % lavere karbonutslipp fra byggematerialene enn i et referanse­bygg samt energiklasse A. Avfallsproduksjonen skal reduseres til under 25 kg/BTA, mens kildesorterings­graden skal være minst 95 %.

- Sandefjord kommune har høye miljøambisjoner for prosjektet, og det skal miljøsertifiseres etter BREEAM-NOR nivå Excellent. Dette sammenfaller svært godt med Veidekkes strategi om å være en del av klimaløsningen, avslutter Hjertås.

Byggestart er planlagt i starten av februar med ferdigstillelse høsten 2025. Oppdraget går inn i Veidekkes ordrereserve for fjerde kvartal.


For mer informasjon kontakt:
Distriktsleder Lars N. Hjertås, tlf 92 29 71 92, lars.hjertas@veidekke.no  
Kommunikasjonssjef Helge Dieset, tlf 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no

Veidekkes pressebilder
Abonner på meldinger fra Veidekke

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, utvikler boligprosjekter, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er omlag 39 milliarder kroner, og halvparten av de 8600 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Tittel Filtype
Dagaktvitetssenter Sandefjord_KB Arkitekter png