Veidekke: Overtar sikringsarbeid på Västlänken i Göteborg

Veidekke har fått i oppdrag av det svenske Trafikverket å utføre sikringsarbeider på Haga-prosjektet, som inngår i Västlänken i Göteborg. Oppdraget gjennomføres på løpende regning over en avgrenset periode.

Västlänken

Trafikverket besluttet nylig å kansellere kontrakten med entreprenøren som bygger Haga-prosjektet på Västlänken. Veidekke har nå fått oppdraget med å utføre sikringsarbeider slik at en fungerende, sikker og godt vedlikeholdt arbeidsplass kan overleveres til entreprenørene som skal ferdigstille prosjektet. Sikringsarbeidet kan blant annet medføre å sikre arbeidsområdet og opprettholde sikkerhetsfunksjoner relatert til miljøtillatelser, tunnelsikring, grunnforsterkning, graving, ledningsarbeid, vannbehandlingsanlegg, lensing, asfaltering og trafikkomlegginger.

– Vi er stolte over å få utføre sikkerhetsarbeid for Trafikverket og kunne bidra til å minimere konsekvensene av at kontrakten ble kansellert for noen uker siden. Vi vil gå sammen med Trafikverket i en felles organisering for å sikre at arbeidet utføres mest mulig effektivt, i full åpenhet og med mål om å oppnå de beste resultatene gjennom et godt samarbeid, sier Fredrik Indevall, regionsjef i Veidekke Anläggning Väst.

Arbeidet starter umiddelbart med å få en felles forståelse av nåsituasjonen i prosjektet, hvilke tiltak som skal gjennomføres, og hvordan de skal prioriteres. Arbeidene er tenkt utført som en utførelsesentreprise med løpende fakturering.

Prosjekt Haga omfatter 1 700 meter tunnel og ny undergrunnsstasjon i Haga. Store deler av traseen bygges som tunnel i berg og består av en sportunnel og parallell tjeneste- og redningstunnel. 250 meter av tunnellen er betongkonstruksjon gjennom jord og leire, som innebærer graving i åpen sjakt.

Mer Mer om Västlänken

For mer informasjon, ta kontakt med:
Marcus C Nilsson, konserndirektør Veidekke Infrastruktur Sverige, telefon +46 76 840 05 56

Veidekkes pressebilder
Abonner på meldinger fra Veidekke

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er om lag NOK 39 milliarder, og halvparten av de 8 000 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Tittel Filtype
Västlänken JPG