Veidekke: Rekordhøy miljøscore for anleggsprosjekt

Veidekke har mottatt CEEQUAL-sertifikatet som bekrefter bærekraftsertifiseringen fra byggingen av den nye E6 mellom Arnkvern og Moelv for Nye Veier. Scoren 77,8 % er den høyeste som hittil er oppnådd for et anleggsprosjekt i Norge

CEEQUAL

– Selvfølgelig er vi svært fornøyde og stolte over de gode resultatene vi nå har fått dokumentert. Vi fikk med oss Nye Veier på å sertifisere prosjektet i henhold til CEEQUAL, og det viktigste er at prosessen har gitt oss både inspirasjon og kunnskap om bærekraftige tiltak som vi kan ta med oss til nye prosjekter, sier Veidekkes prosjektleder Bendik Hagen Røssvold.

E6 Arnkvern-Moelv omfattet bygging av 24 km høyhastighets motorvei samt 40 konstruksjoner og 300 meter ny tunnel i nordgående retning. I tilbudsprosessen ble det funnet klimagassoptimaliseringstiltak som ga en beregnet reduksjon av klimagassutslipp på hele 41 % i byggeperioden og 75 % i vedlikeholdsperioden. Den nye veien ble åpnet i oktober 2020. 

– At vi sammen med Veidekke prioriterte bærekraft i et så stort prosjekt skulle jo bare mangle. Men dette er det første prosjektet der vi kjørte full sertifisering gjennom hele prosjektperioden. Det er viktig for oss å måle resultatene av det vi gjør, og CEEQUAL blir nå innført i alle våre nye prosjekter, sier utbyggingssjef Jarle Kristian Tangen i Nye Veier.

CEEQUAL er et verktøy for å dokumentere omfanget av bærekraftarbeid under prosjektgjen­nom­føring og valg av bærekraftige løsninger for ulike typer infrastrukturprosjekter som veier, jernbane, broer, landskapsarkitektur og parkanlegg. CEEQUAL bruker (i likhet med BREEAM for bygg) bevisbaserte vurderingskriterier og ekstern verifisering for å gi et resultat som kan offentliggjøres og brukes for å måle bærekraft i et prosjekt (www.ceequal.com/tag/norway)

– Effektive tiltak for økt bærekraft og miljøsertifisering er noe vi gjerne vil bistå våre kunder med. Det er jo hyggelig å sette ny rekord, men egentlig håper jeg at rekorden ikke blir stående så lenge. Bransjen må jo stadig finne nye og enda mer klimavennlige måter å gjennomføre anleggsprosjekter på. Aller helst håper jeg vi slår den selv med et annet prosjekt, sier direktør Neal Nordahl i Veidekke Anlegg.

Les mer om E6-prosjektet her.

For mer informasjon kontakt:
Direktør Neal Nordahl i Veidekke Anlegg, tlf 90 92 44 64,  neal.nordahl@veidekke.no

Kommunikasjonssjef Helge Dieset i Veidekke, tlf 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no

Veidekkes pressebilder
Abonner på meldinger fra Veidekke


Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er om lag 38 milliarder kroner, og halvparten av de 7 800 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Tittel Filtype
Mer om dette (PM Ceequal E6 Arnkvern Moelv)
CEEQUAL jpg