Veidekke: Resultat for andre kvartal 2023

Veidekke omsatte for NOK 11,2 milliarder i andre kvartal. Resultatet før skatt var NOK 387 millioner. Ved kvartalets slutt hadde konsernet en ordrereserve på NOK 45,0 milliarder. Resultatet per aksje var NOK 2,0.

– Veidekke opprettholder høy aktivitet og stabil lønnsomhet i et mer krevende marked, og øker resultatet for konsernet sammenlignet med året før, sier konsernsjef Jimmy Bengtsson.

– Konsernet hadde en god og bred ordreinngang i kvartalet, både hva gjelder geografi og segment. Den norske byggvirksomheten har en svært solid ordrebok, og selv om veksten vil flate ut, forventer vi god aktivitet også fremover. I byggvirksomheten i Sverige har ordrereserven fulgt den bratte nedgangen i boligmarkedet, og vi forventer nå en utflating i aktiviteten fremover, sier Jimmy Bengtsson.

– Samtidig er det fremdeles god etterspørsel etter større infrastrukturprosjekter i både Norge og Sverige. Resultatet for den norske infrastrukturvirksomheten er imidlertid svakere enn vi hadde sett for oss. Et tøffere marked for grunnarbeid, fundamentering og pukk er hovedårsaken til dette, sier Bengtsson.

– Alt i alt viser resultatene at vi evner å tilpasse oss en krevende markedsutvikling. Vi er godt diversifisert, med forskjellige kundegrupper og prosjekter med ulike drivere i mange geografiske områder, og vi fortsetter å være selektive i hvilke oppdrag vi tar på oss. Vi holder fokuset på forbedring og ser fremdeles et stort potensial for å øke lønnsomheten, sier Bengtsson.

Konsernets omsetning i kvartalet utgjorde NOK 11,2 milliarder, en økning på 13 % sammenlignet med NOK 9,9 milliarder i andre kvartal 2022. Det var Bygg Norge, Hoffman og Infrastruktur Sverige som sto for økningen.

Aktivitetsøkningen ga et økt nominelt resultat for konsernet, og resultatet før skatt i kvartalet var NOK 387 millioner, mot NOK 355 millioner i samme periode i fjor. Den samlede resultatmarginen var 3,5 %, mot 3,6 % i andre kvartal 2022.

Ordreinngangen i kvartalet var NOK 12,2 milliarder, mot NOK 13,2 milliarder i andre kvartal 2022. Om lag to tredeler av ordrereserven kommer til omsetning i de neste tolv månedene. Ved utgangen av kvartalet utgjorde ordrereserven NOK 45,0 milliarder, en økning på 9 % fra årsskiftet og 2 % sammenliknet med samme periode i fjor.

Netto rentebærende posisjon utgjorde NOK 1,1 milliarder ved utgangen av andre kvartal, mot NOK 2,0 milliarder ett år tidligere. Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter i første halvår var NOK 499 millioner, mot NOK 28 millioner i første halvår 2022. Balansen ved utgangen av kvartalet var NOK 16,8 milliarder, mot NOK 17,6 milliarder ved årsskiftet og NOK 17,0 milliarder for et år siden.

Samlet H1-verdi (antall fraværsskader per million arbeidstimer) i andre kvartal var 3,7, mot 3,9 i foregående kvartal og 2,2 i andre kvartal 2022. Det var ingen alvorlige skader i andre kvartal. Sykefraværet i kvartalet utgjorde 4,2 %, mot 6,2 % i foregående kvartal og 4,7 % i andre kvartal 2022.

Omsetningen for første halvår utgjorde NOK 20,6 milliarder, mot NOK 18,3 milliarder i første halvår 2022. Resultatet for første halvår var NOK 240 millioner, mot NOK 300 millioner i første halvår i fjor. Resultatet i første halvår 2023 inkluderer forliket av E39 med Statens vegvesen, som hadde en negativ resultateffekt på NOK -110 millioner. Justert for dette var resultatet i første halvår NOK 350 millioner. En positiv likviditetseffekt på NOK 300 millioner vil få effekt i tredje kvartal. Samlet var resultatmarginen per 30. juni 1,2 %, mot 1,6 % i fjor. Justert for forliket var resultatmarginen 1,7 %.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

For mer informasjon, ta kontakt med:
Konsernsjef Jimmy Bengtsson, +47 984 70 000
Konserndirektør Lars Erik Lund, +47 413 31 369
CFO Jørgen Wiese Porsmyr , +47 907 59 058

Veidekkes pressebilder
Abonner på meldinger fra Veidekke

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er om lag NOK 39 milliarder, og halvparten av de 8 000 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Tittel Filtype
Rapport 2 kvartal 2023 pdf
Presentasjon 2 kvartal 2023 pdf
Historical financial information per Q2 2023 xlsx