Veidekke skal bygge boliger på Sotra ved Bergen

Veidekke Entreprenør AS har inngått kontrakt med Altus Eiendom AS om bygging av 46 leiligheter på Sotra ved Sartor Storsenter. Arbeidene utføres i totalentreprise og kontraktssum er 80 millioner kroner ekskl. mva.
 
Samlet areal blir på 3.600 m2 BRA og utføres i plasstøpt betong med svalgangsløsning.
Totalt er det 46 leiligheter fra 50 til 130 m2 med hovedtyngden mellom 60 - 90 m2.
Fasader blir en kombinasjon av tegl og panel. Arbeidene er allerede igangsatt, og prosjektet skal ferdigstilles til sommeren 2011.


For mer informasjon kontakt:
Distriktssjef Lars Rune Folkedal i Veidekke,
tlf 913 46 978, lars-rune.folkedal@veidekke.no
Eiendomsdirektør Ernst Einarsen i Altus Eiendom,
tlf 56 32 11 40, ernst@sartorholding.no


Veidekke ASA er en ledende skandinavisk entreprenør og eiendomsutvikler med 6.250 ansatte og en omsetning på 19,4 milliarder kroner (2008). Konsernet er notert på Oslo Børs og har en spredt eierstruktur der de ansatte eier 18 % av aksjene. Virksomheten spenner over et vidt spekter av bygge- og anleggsoppdrag, utvikling av bolig- og næringsbygg for private og offentlige kunder, asfaltvirksomhet og veivedlikehold samt innsamling og gjenvinning av avfall.