header

Veidekke skal bygge tverrforbindelse for trikk utenfor Stockholm

Veidekke Entreprenad AB, Region Anläggning Öst, har fått i oppdrag av AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) å bygge ut tverrforbindelsen Solnagrenens første etappe. Oppdraget er en samspillskontrakt til en verdi av ca 440 mill. SEK. Arbeidet starter i august og vil pågå i to års tid.


Veidekke skal bygge første etappe på 2,3 km skinnegang mellom Alvik og Ulvsunda. På strekningen skal det blant annet bygges en tunnel på 650 meter og en bro på 550 meter, i tillegg til fire holdeplasser.


- Å få samarbeide med SL i dette store prosjektet skal bli interessant og utfordrende. Vi er veldig glade for den tillit vi har fått, og at vi skal få bidra til en forbedret tverrkommunikasjon mellom Bromma og Solna, en viktig utbygning for de reisende i denne delen av Stockholmsregionen, sier regionssjef Per Brinck i Veidekke Entreprenad, Region Anläggning Öst.
For mer informasjon kontakt:
Per Brinck, Regionssjef, Veidekke Entreprenad AB, Region Anläggning Öst, tfn: +46 70 60 00 581
Göran Domås, Arbetssjef, Veidekke Entreprenad AB, Region Anläggning Öst, tfn: +46 70 35 41 309
Helge Dieset, kommunikasjonssjef i Veidekke ASA, tlf 47 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no
 
 
Veidekke ASA er en ledende skandinavisk entreprenør og eiendomsutvikler med 6.250 ansatte og en omsetning på 19,4 milliarder kroner (2008). Konsernet er notert på Oslo Børs og har en spredt eierstruktur der de ansatte eier 18 % av aksjene. Virksomheten spenner over et vidt spekter av bygge- og anleggsoppdrag, utvikling av bolig- og næringsbygg for private og offentlige kunder, asfaltvirksomhet og veivedlikehold samt innsamling og gjenvinning av avfall.