Veidekkeselskap bygger ny politistasjon i Sandnes

Veidekkes datterselskap Block Berge Bygg AS har fått i oppdrag å bygge den nye politistasjonen i Sandnes. Oppdragsgiver er West Coast Invest AS. Kontraktssummen er på 75 mill. kroner ekskl. mva.

Politistasjonen skal ligge i Sandnes sentrum, og blir på til sammen ca. 5.400 m² BTA fordelt på fire etasjer inkludert parkeringskjeller. Bygget får en god beliggenhet med lett tilkomst for publikum og blir et synlig bygg med kort vei til trafikknutepunktene i Sandnes.
Bygget oppføres med miljø- og energielementer i form av bærende betongfasader og skal leveres som et energieffektivt bygg. Arkitekt er PLANK Arkitekter AS fra Sandnes.

Prosjektet skal oppføres i totalentreprise. Byggestart blir september 2010, og bygget er beregnet innflyttet høsten 2011.

West Coast Invest og Block Berge Byggs prosjekt ble valgt ut i konkurranse med fire andre kandidater til nytt politihus. Dette er det fjerde bygget Block Berge Bygg oppfører for politietaten. Block Berge Bygg har tidligere oppført begge byggetrinn på Stavanger Politikammer og bygget Haugesund Politikammer i arbeidsfellesskap med Veidekke, Distrikt Haugesund.

- Det er svært gledelig å erfare at vårt fokus på høy grad av industrialisering av byggeprosessen som gir effektiv byggetid og gode energiøkonomiske og miljømessige løsninger, igjen har bidratt til at vi går seirende ut av en slik konkurranse, sier Yngvar Karlsen i Block Berge Bygg AS.

For nærmere opplysninger, vennligst kontakt:

Adm.direktør Yngvar Karlsen, Block Berge Bygg AS,
telefon 51 78 99 00, yk@blockberge.no

 

 

 

Veidekke ASA er en ledende skandinavisk entreprenør og eiendomsutvikler med 6.000 ansatte og en omsetning på 15,6 milliarder kroner (2009). Konsernet er notert på Oslo Børs og har en spredt eierstruktur der de ansatte eier 19,3 % av aksjene. Virksomheten spenner over et vidt spekter av bygge- og anleggsoppdrag, utvikling av bolig- og næringsbygg for private og offentlige kunder, asfaltvirksomhet og veivedlikehold samt innsamling og gjenvinning av avfall.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12