Års- og samfunnsansvarsrapport 2014

Veidekkes årsrapport og samfunnsansvarsrapport for 2014 er nå offentliggjort og kan leses og lastes ned på http://veidekke.com/no/rapporter-og-presentasjoner/.

Veidekkes årsrapport 2014 inneholder lovpålagte krav til årsregnskap og årsberetning i tillegg til informasjon om foretaksstyring og aksjeeierinformasjon.

Pdf-versjoner av begge rapporter er vedlagt.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
Tittel Filtype
Aarsrapport 2014 pdf
Samfunnsansvarsrapport 2014 pdf