header

Finansiell rapport 2011

Veidekkes finansielle rapport 2011 er nå offentliggjort og kan sees i sin helhet på

http://no.veidekke.com/rapporter/2011/aarsrapport/

Veidekkes trykte finansielle rapport 2011 inneholder lovpålagte krav til årsregnskap og årsberetning i tillegg til informasjon om foretaksstyring samt aksjeinformasjon. Rapporten kan bestilles på Veidekkes nettsider. Pdf-versjon av denne rapporten følger vedlagt.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
Tittel Filtype
Finansiell rapport 2011 pdf