Meldepliktig handel - aksjer til ledende ansatte

Som beskrevet i børsmelding 13. mai, ble tegninger fra konsernledelsen og enkelte andre annullert i det tilbudet som ble avsluttet 12. mai. Disse personene fikk et nytt tilbud til omtrent samme betingelser 16. mai.

14 ledende ansatte i Veidekke kjøpte 52.790 aksjer fra Stiftelsen Veidekkeansattes Aksjekjøp på tegningsdagen 16. mai. Som vanlig kunne de ansatte velge mellom to tilbud: Tilbud A med knappe 20 % rabatt og delvis finansieringsbistand og tilbud B med knappe 30 % rabatt og ingen finansieringsbistand. Maksimalt antall aksjer var 4.500 pr ansatt. Tilbudskursene ble henholdsvis 41,4 og 36,2 etter 20 % / 30 % rabatt på børskursen i tegningsperioden. Bindingstiden på aksjene er 3 år.

Primærinnsideres kjøp, samt ny beholdning, er vedlagt denne meldingen.

Eventuelle spørsmål kan rettes til:
Kai Krüger Henriksen, konserndirektør kommunikasjon, på telefon 21 05 77 04 / 905 19 360
Jørgen G. Michelet, finansdirektør, på telefon 21 05 77 22 / 917 43 856

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
Tittel Filtype
Primaer innsidere pdf