MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 14. mai 2012 kjøpt 26 832 aksjer i Veidekke til kurs kr 41,8519. Etter dette har Stiftelsen 578 431 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12