MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 16. november 2010 kjøpt
93 580 aksjer i Veidekke til kurs kr 49,20. Etter dette har Stiftelsen 942 796 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12