MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 6. oktober 2010 kjøpt 150 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 47,00. Etter dette har Stiftelsen 464 777 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12