MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekke ansattes aksjekjøp har den 31. mai 2011 kjøpt 100 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 48,40. Etter dette har Stiftelsen 287 741 aksjer i Veidekke.

Ledende ansatte kjøpte aksjer fra Stiftelse i mai, jfr. børsmelding 13. mai og 18. mai 2011. Disse aksjene vil bli overført fra Stiftelsen i juni/juli. Stiftelsens beholdning er vist etter denne transaksjonen.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12