MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekke ansattes aksjekjøp har den 8. september 2011 kjøpt 15 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 39,00. Etter dette har Stiftelsen 500 041 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12