header

MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekke ansattes aksjekjøp har den 5. september 2011 kjøpt 10 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 39,4994. Etter dette har Stiftelsen 480 341 aksjer i Veidekke. 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12