MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekke ansattes aksjekjøp har den 18. august 2011 kjøpt 30 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 41,2250. Etter dette har Stiftelsen 454 929 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12