MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekke ansattes aksjekjøp har den 17. august 2011 kjøpt 10 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 41,97. Etter dette har Stiftelsen 424 929 aksjer i Veidekke. 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12