MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekke ansattes aksjekjøp har den 29. juni 2011 kjøpt 836 aksjer i Veidekke til kurs kr 46,50. Etter dette har Stiftelsen 362 844 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12