MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 26. mars 2012 kjøpt 30 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 48,4645. Etter dette har Stiftelsen 474 304 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12