header

MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 23. mars 2012 kjøpt 15 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 47,50. Etter dette har Stiftelsen 444 304 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12