header

MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 27. februar 2012 kjøpt 15 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 45,20. Etter dette har Stiftelsen 207 203 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12