MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 18. november 2011 kjøpt 92 171 aksjer i Veidekke til kurs kr 37,5130. Aksjene er ervervet for videresalg til samtlige ansatte i forbindelse med aksjetilbudet nå i november 2011.

Ansatte i Veidekke har i det gjennomførte aksjesalget kjøpt 1 755 231 aksjer, jfr. børsmelding 21. november 2011. Stiftelsen solgte den 18. november 2011 tilsvarende antall aksjer til dette formål. Disse aksjene vil bli overført fra Stiftelsen i desember.

Etter denne transaksjonen har Stiftelsen 29 624 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12