MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 28. juni 2012 kjøpt 46.344 aksjer i Veidekke til kurs kr 42,20. Etter dette har Stiftelsen 50.569 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12