header

MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 26. juni 2012 kjøpt 2.564 aksjer i Veidekke til kurs kr 42,00. Etter dette har Stiftelsen 4.225 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12