MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 15. mai 2012 kjøpt 3 302 aksjer i Veidekke til kurs kr 41,90. Etter dette har Stiftelsen 581 733 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12