header

Nye drift- og vedlikeholdskontrakter for 1,9 milliarder kroner

Veidekke har i løpet av våren inngått seks nye kontrakter om drift og vedlikehold av riks- og fylkesveier med Statens vegvesen og tre fylkeskommuner. Kontraktene har en varighet fra fire til seks år med opsjoner på forlengelse, og samlet kontraktsverdi er i overkant av 1,9 milliarder kroner ekskl. mva.

D & V kantslått

Drift- og vedlikehold omfatter rutinemessige driftsoppgaver og mindre vedlikeholdsoppgaver på veinettet (inkludert gang- og sykkelveier) for å få trafikken trygt og effektivt frem, samt å ta vare på veiene for å sikre ønsket levetid. Det betyr i praksis brøyting, strøing, salting, tunnel- og skiltvask, drift av grøntarealer, grøfterensk, avløp, renhold av veiene og rasteplasser samt beredskap i forhold til ulykker og ekstremvær.

- Vi er svært godt fornøyde med uttellingen i vårens anbudsrunder. Særlig fordi vår bransje er i stor utvikling både når det gjelder hensynet til klima/miljø og omstillinger grunnet fylkesvei­reformen. Samtidig har vi jobbet hardt og lenge for å klare å oppnå en sunn økonomi. Nå gleder vi oss til å ta ansvaret for de seks nye kontraktene i september og gjøre det vi kan for at trafikantene opplever så gode og sikre kjøreforhold som mulig, sier direktør Kjell Otto Bragstad i Veidekke Infrastruktur.

De nye kontraktene gjelder fra 1. september. Etter det vil Veidekke ha 23 drifts- og vedlikeholdskontrakter løpende for riks- og fylkesveier fra Nordland i nord til Agder i sør med en total årlig omsetning på om lag 1,3 milliarder kroner ekskl. mva.

De nye kontraktene som inngår i Veidekkes ordrereserve for andre kvartal 2021:

Kunde Kontraktssum Hvor Varighet (og opsjon)
Viken fylkeskommune 356 799 447 Romerike øst 2021-2027 (1 år)
Viken fylkeskommune 240 496 047 Romerike sentrum 2021-2026 (1 år)
Vestland fylkeskommune 383 801 487 Sunnfjord sør 2021-2026 (1- 4 år)
Trøndelag fylkeskommune 393 069 527 Steinkjer 2021-2026 (1-4 år)
Trøndelag fylkeskommune 301 470 161 Indre Namdal 2021-2026 (1-4 år)
Statens vegvesen 236 713 623 Steinkjer (riksvei) 2021-2025 (1-4 år)
 

For mer informasjon kontakt:
Kjell Otto Bragstad, direktør Drift og Vedlikehold, tlf 977 47 097, kjell-otto.bragstad@veidekke.no
Helge Dieset, kommunikasjonssjef i Veidekke, tlf 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no 

Veidekkes pressebilder
Abonner på meldinger fra Veidekke

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er om lag 38 milliarder kroner, og halvparten av de 8 100 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Tittel Filtype
D&V kantslått jpg
D&V snø JPG
D&V jpg
Kjell Otto Bragstad jpg