Omsetningsøkning og god ordreinngang

Omsetningen i andre kvartal 2017 var 8,3 millarder kroner, en økning på 3 % sammenlignet med andre kvartal 2016. Resultat før skatt var 421 millioner kroner, mot 450 millioner kroner i samme periode i fjor. Veidekke hadde en ordreinngang på 8,4 milliarder i kvartalet. Dette gav en samlet ordrereserve på 29,1 milliarder kroner. Resultat per aksje var 2,5 (2,6) kroner i henhold til segmentregnskapet.

Veidekkes omsetning i andre kvartal var 8,3 (8,1) milliarder kroner. Økningen kom i eiendomsvirksomheten, der boligproduksjonen spesielt i Sverige var høy. Resultat før skatt i andre kvartal var 421 (450) millioner kroner.

Ordreinngangen på 8,4 milliarder kroner i andre kvartal resulterte i en samlet ordrereserve på 29,1 milliarder kroner. Dette er den høyeste ordrereserven Veidekke har rapportert.

- Veidekke har lagt bak seg et kvartal med høy omsetning, sterk ordreinngang og høy boligproduksjon. Resultatet i konsernet var solid, og eiendomsvirksomheten hadde et godt resultat, mens deler av entreprenørvirksomheten var preget av lav lønnsomhet, sier konsernsjef Arne Giske.

Omsetningen i Veidekkes entreprenørvirksomhet var 6,5 (6,5) milliarder kroner og resultatet før skatt var 193 (228) millioner kroner i andre kvartal. Det var omsetnings- og resultatvekst i den svenske og danske virksomheten, mens omsetningen og resultatet falt i den norske virksomheten.  

-Det er solide resultater i store deler av entreprenørvirksomheten. Resultatet svekkes likevel i Norge av lav byggeaktivitet på Sør- og Vestlandet som følge av konjunkturnedgangen, og av svak lønnsomhet i anleggsvirksomheten. Vi har iverksatt tiltak for å bedre lønnsomheten og håndtere markeds- og kapasitetssituasjonen, sier konsernsjef Arne Giske.

I eiendomsvirksomheten økte omsetningen til 1,2 milliarder kroner fra 863 millioner kroner i andre kvartal i fjor. Resultat før skatt var 159 (161) millioner kroner i kvartalet. Til sammen ble det solgt 422 (617) boliger i andre kvartal, inklusive felleseide prosjekter. Samlet salgsgrad for boliger i produksjon var 86 %.

- Boligproduksjonen økte kraftig dette kvartalet. Veidekkes boligprosjekter har solgt godt og vi har igangsatt flere prosjekter, primært i Sverige. Etter en lengre periode med sterk prisvekst og tiltak fra myndighetene for å bremse denne, samt økt tilbud av nye boliger, ser vi nå en normalisering av markedet med utflating i prisene. Vi har fremdeles god etterspørsel og høy salgsgrad i våre prosjekter, forteller Giske

Industrivirksomheten hadde høy aktivitet i andre kvartal, med en omsetning på 1,2 (1,2) milliarder kroner og et resultat før skatt på 85 (84) millioner kroner.

Veidekkes samlede H-verdi (antall fraværsskader per million arbeidstimer) siste tolv måneder var 4,2 ved utgangen av andre kvartal, som er på nivå med foregående kvartal og ned fra 4,7 etter samme periode i fjor. Sykefraværet var på 3,7 (3,5) %. I april omkom en ansatt hos en underentreprenør under arbeid på et av Veidekkes prosjekter i Norge. Granskningsarbeidet etter ulykken pågår fortsatt.

For pressebilder se www.flickr.com/photos/veidekke, for mer informasjon kontakt:
Konsernsjef Arne Giske, tlf 905 89 526, arne.giske@veidekke.no
Finansdirektør Jørgen G. Michelet, tlf 917 43 856, jorgen.michelet@veidekke.no
Kommunikasjonsdirektør Lars Erik Lund, tlf 413 31 369, lars.lund@veidekke.no

Abonner på meldinger fra Veidekke

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, utvikler boligprosjekter, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er 30 milliarder kroner, og om lag halvparten av de 7 400 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
Tittel Filtype
Rapport 2 kvartal 2017 pdf