Positivt boligsalg for Veidekke

-Veidekke opplever fortsatt stor etterspørsel og godt boligmarked i Norge, og i tillegg er det positive tegn i markedet i Sverige, sier visekonsernsjef Arne Giske i Veidekke ASA. Tallene fra første kvartal gir grunn til optimisme for boligsalget framover.

Veidekkes eiendomsvirksomhet i Skandinavia solgte i første kvartal 2013 til sammen 212 boliger. Veidekkes andel av dette var 163 boliger. Samlet salgsverdi var MNOK 785, hvorav den relative andelen til Veidekke var
MNOK 574.

- Boligsalget går fortsatt svært godt i Norge. Flere av de store heleide prosjektene er i ferd med å bli sluttsolgt, noe som medfører et litt lavere boligsalg i Norge enn tilsvarende kvartal 2012. Samtidig fører en økende andel samarbeidsprosjekter til at Veidekkes andel av boligsalget går noe ned. Flere større prosjekter vil komme for salg i 2. og 3. kvartal. Dette gjelder både Oslo og flere av de andre store byene i Norge, sier visekonsernsjef i Veidekke ASA, Arne Giske.

Veidekkes boligsalg i starten av 2013 gir også signaler om at aktiviteten er på vei opp i det svenske markedet.  I første kvartal ble det solgt 72 boliger i Sverige, mot 53 i fjor. - Endelig ser det ut til at det svenske markedet er i ferd med å ta seg opp igjen, spesielt i Stor-Stockholm. Vi har svært godt besøk på visningene, og det ser ut til at det tar kortere tid å komme frem til endelig salg. Også i Sverige vil flere prosjekter bli lagt ut for salg i tiden fremover, og vi gleder oss over tegn til økt optimisme, sier Arne Giske.

Ved utgangen av kvartalet var det 1 653 enheter i produksjon, Veidekkes andel utgjorde 1 239. Salgsgraden i porteføljen er på 80 % (Veidekkes andel).

For mer informasjon kontakt:
Direktør for forretningsutvikling i Veidekke Eiendom, Audun Blegen, tlf 959 79 664, audun.blegen@veidekke.no
Finansdirektør Jørgen Michelet, tlf 917 43 856, jorgen.michelet@veidekke.no
Konserndirektør Kai Krüger Henriksen, tlf 905 19 360, kai.henriksen@veidekke.no

 eidekke er et av Skandinavias ledende entreprenørselskap og eiendomsutviklere med en omsetning på 20 milliarder kroner (2012) og 6.300 ansatte. Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Våre mål for HMS er likestilt med våre økonomiske mål. Veidekke kjennetegnes ved en sterk bedriftskultur med involvering og medeierskap som viktige byggesteiner. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen rundt 20 % av aksjene i konsernet. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 aldri gått med underskudd.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12