Resultat for fjerde kvartal 2021 og året 2021

Veidekke omsatte for NOK 10,2 milliarder i fjerde kvartal. Resultatet før skatt var NOK 393 millioner. Ved årsslutt hadde konsernet en ordrereserve på NOK 38,1 milliarder. Resultat per aksje i 2021 var NOK 7,1, og styret foreslår å utbetale utbytte på NOK 7,0 per aksje for regnskapsåret 2021.

– Veidekke har holdt stø kurs gjennom 2021, som også fjerde kvartal bekrefter. Vi styrket lønnsomheten gjennom året og leverte et bedre resultat enn i fjor på noe lavere omsetning. I kvartalet, som for året under ett, er det Infrastruktur Norge som viser størst fremgang. Samtidig øker Bygg Norge også lønnsomheten fra fjoråret, mens virksomheten i Danmark fortsetter å levere gode marginer, sier konsernsjef Jimmy Bengtsson.

– Med lønnsomhet på 3,6 % i 2021, en forbedring fra 3,0 % i 2020, er Veidekke på god vei mot målene for 2022 og 2025 på henholdsvis 4 % og 5 % resultatmargin. Denne vurderingen bekrefter styret med forslaget om å utbetale hele årsresultatet i utbytte, sier Bengtsson.

– 2021 ble en milepæl for Veidekke: Etter mange års planmessig arbeid med skadeforebygging gjennom rutiner, utstyr og holdninger kan vi notere et år uten noen alvorlige skader. Ekstra gledelig er det i et år da koronarestriksjoner igjen krevde mye oppmerksomhet og stilte store krav til fleksibilitet på bygge- og anleggsplassene våre. Samtidig understreker vi at arbeidet med skadeforebygging aldri tar slutt. Null alvorlige skader i 2021 markerer altså ikke målgang, men en rundetid i tråd med skjemaet vi satte opp noen år tilbake, sier Jimmy Bengtsson.

Omsetningen i kvartalet utgjorde NOK 10,2 milliarder, mot NOK 10,3 milliarder i fjerde kvartal 2020. Resultatet før skatt i fjerde kvartal var NOK 393 millioner, mot NOK 391 millioner i fjerde kvartal året før. Infrastrukturvirksomhetene økte resultatet og forbedret lønnsomheten. De øvrige virksomhetene hadde noe svakere resultat enn året før, og nedgangen er i stor grad knyttet til lavere omsetning. Samlet resultatmargin var 3,9 %, på nivå med fjerde kvartal 2020. Alle virksomhetsområdene styrket lønnsomheten fra fjoråret, med unntak av den svenske byggvirksomheten, som hadde et svakt kvartal.

Konsernets samlede omsetning i 2021 var NOK 37,6 milliarder, mot NOK 38,1 milliarder i 2020. Målt i lokal valuta lå omsetningen likevel på nivå med 2020. Virksomhetsområdene Bygg Sverige og Infrastruktur Norge økte omsetningen, mens den falt i Bygg Norge, Infrastruktur Sverige og Danmark. Konsernets samlede resultat før skatt i 2021 var NOK 1 342 millioner, mot NOK 1 134 millioner i 2020. Det var Infrastruktur Norge som sto for resultatøkningen. Resultatmarginen for 2021 var 3,6 %, mot 3,0 % i 2020. Med unntak av den svenske byggvirksomheten, har samtlige virksomhetsområder bedret lønnsomhet.

Netto rentebærende posisjon utgjorde NOK 3,7 milliarder ved utgangen av fjerde kvartal 2021, mot NOK 3,1 milliarder ved foregående årsskifte. Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter utgjør NOK 711 millioner i kvartalet og NOK 2,0 milliarder for året. Balansen ved utgangen av kvartalet var NOK 17,3 milliarder, mot NOK 17,5 milliarder for et år siden.

Ordreinngangen i kvartalet utgjorde NOK 7,9 milliarder, mot NOK 9,8 milliarder i fjerde kvartal 2020. Ved utgangen av fjerde kvartal utgjorde ordrereserven NOK 38,1 milliarder, mot NOK 37,5 milliarder et år tidligere. Ordrereserven økte i markedssegmentene annen anleggsvirksomhet og vedlikeholdskontrakter, men falt i de øvrige segmentene. Om lag to tredeler av ordrereserven kommer til omsetning i de neste tolv månedene.

Samlet H1-verdi (antall fraværsskader per million arbeidstimer) i fjerde kvartal var 5,4, mot 5,7 i foregående kvartal og 4,4 i fjerde kvartal i 2020. Det var ingen alvorlige skader i 2021. Sykefraværet utgjorde 4,6 % i kvartalet, mot 4,2 % i foregående kvartal og 5,5 % i fjerde kvartal i 2020.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

For mer informasjon, ta kontakt med: 
Konsernsjef Jimmy Bengtsson, +47 984 70 000
Konserndirektør Lars Erik Lund, +47 413 31 369
CFO Jørgen Wiese Porsmyr , +47 907 59 058

Veidekkes pressebilder
Abonner på meldinger fra Veidekke

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er om lag NOK 38 milliarder, og halvparten av de 8 000 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Tittel Filtype
Presentasjon 4 kvartal 2021 pdf
Rapport 4 kvartal 2021 pdf