Resultat for første kvartal 2021 og kapitalmarkedsoppdatering

Veidekke rapporterer i dag resultater for første kvartal 2021 og avholder samtidig kapitalmarkeds­oppdatering, der konsernet presenterer mål og planer for å øke lønnsomheten videre mot 2025.

– Vi har i de siste to årene løftet lønnsomheten og styrket soliditeten i prosjektporteføljen betraktelig. Men Veidekke har mer å gå på – og vi har høye ambisjoner for virksomheten i de kommende årene, sier konsernsjef Jimmy Bengtsson.

Etter salget av eiendomsvirksomheten i 2020 er Veidekke en rendyrket entreprenør og blant de ledende i bransjen i Skandinavia. Forbedringstiltak som er gjennomført i de siste årene har vært vellykkede og har styrket resultatmarginen. Med mål om å øke lønnsomheten ytterligere og fortsette å tilby aksjonærene et attraktivt utbytte, legger Veidekke vekt på å styrke markedsposisjonen i hovedmarkedene.

For perioden frem mot 2025 har Veidekke satt mål om å vokse selektivt i sine skandinaviske hovedmarkeder og løfte resultatmarginen før skatt til over 5 %. Samtidig hever Veidekke ambisjonen for årlig utbyttebetaling til over 70 % av resultat etter skatt.

– Vi har lagt en tydelig og målrettet strategi for hvordan vi skal løfte lønnsomheten, slik vi har vist at vi kan. Strategien har fire grunnsteiner: lidenskap for kundene og prosjektene vi velger å jobbe med; en aktiv og kommersielt orientert rolle i det grønne skiftet; beslutninger fundert på usikkerhetsstyring; og en levende bedriftskultur som er godt forankret hos medarbeiderne våre og i historien vår, sier Bengtsson.  

– Veidekke har gjort et viktig retningsvalg om å ta en rolle i å realisere det grønne skiftet, som vi mener vil gi nye markedsmuligheter og skape merverdi for kundene, for samfunnet omkring oss – og for Veidekke, sier Bengtsson.

Resultat for første kvartal 2021

Veidekke omsatte for NOK 8,3 milliarder i første kvartal, og resultatet før skatt var NOK 28 millioner. Omsetningen var på nivå med første kvartal i fjor, mens resultatet økte fra NOK -116 millioner. I årets resultat inngikk gevinst fra virksomhetssalg på NOK 39 millioner, mens resultatet i første kvartal i fjor omfattet urealisert tap samt ekstraordinære kostnader som til sammen utgjorde NOK 85 millioner. Selskapet fikk nye ordrer til en verdi av NOK 9,8 milliarder i kvartalet og hadde per 31. mars ordrereserver til en verdi av NOK 37,9 milliarder.

– Veidekke har levert et godt første kvartal, i tråd med mål og planer. Vi har økt resultat og lønnsomhet og har styrket ordrereserven, i det som sesongmessig er et svakt kvartal for konsernet. Veidekke Infrastruktur i Norge og virksomheten i Danmark hadde god resultatfremgang, mens den norske byggvirksomheten og Veidekke Sverige hadde resultater på nivå med tilsvarende kvartal i fjor, avslutter Jimmy Bengtsson.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

For mer informasjon, ta kontakt med:
Konsernsjef Jimmy Bengtsson, +47 984 70 000
Konserndirektør Lars Erik Lund, +47 413 31 369
CFO Jørgen Wiese Porsmyr, +47 907 59 058

Veidekkes pressebilder
Abonner på meldinger fra Veidekke

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er om lag NOK 38 milliarder, og halvparten av de 8 000 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Tittel Filtype
Presentasjon 1 kvartal 2021 pdf
Rapport 1 kvartal 2021 pdf
Kapitalmarkedsoppdatering mai 2021 pdf