Resultat for tredje kvartal 2019

Veidekke omsatte for NOK 9,4 milliarder i tredje kvartal, og resultatet før skatt var NOK 494 millioner, en økning på NOK 34 millioner fra i fjor. Veidekkes entreprenørvirksomhet fikk nye ordrer til en verdi av NOK 5,4 milliarder i kvartalet og hadde per 30. september ordrereserver på NOK 33,4 milliarder.

– I det store og hele var dette et kvartal på det jevne i Veidekke. Særlig gledelig er den store fremgangen i Industri som, sammen med den norske eiendomsvirksomheten, utmerker seg med gode resultater. Vi er også tilfredse med at anleggsvirksomheten i Norge utvikler seg i tråd med plan. Men et utfordrende boligmarked i Stockholm gir svakt resultat for både eiendoms- og byggvirksomheten i Sverige, og enkelte prosjekter med svært svak lønnsomhet preger resultatet i den svenske anleggsvirksomheten, sier konsernsjef Jimmy Bengtsson i Veidekke.

– H-verdien i tredje kvartal var på nivå med kvartalet før. For å redusere skadetallene ytterligere gjennomfører Veidekke nå nye tiltak for standardisering, bedret risikostyring og erfaringsoverføring i hele konsernet, sier Jimmy Bengtsson.

Veidekke omsatte for NOK 9,4 milliarder i tredje kvartal. Alle de tre virksomhetsområdene bidro til omsetningsøkningen på 7 % fra i samme periode i fjor. Størst var veksten i Entreprenør.

Resultatet før skatt var NOK 494 millioner i tredje kvartal. I Entreprenør var resultatet noe svakere enn i tredje kvartal 2018. Entreprenørvirksomhetene i Norge og Danmark er på nivå med fjoråret, mens resultatet i den svenske virksomheten falt. I Eiendom økte resultatet, som følge av utviklingsgevinst og godt boligsalg i Norge. Industri hadde betydelig resultatfremgang, hovedsakelig som følge av økt lønnsomhet i asfaltvirksomheten.

Ordreinngangen i entreprenørvirksomheten i tredje kvartal var NOK 5,4 milliarder. Ved utgangen av kvartalet hadde entreprenør­virksomheten ordrereserver til en verdi av NOK 33,4 milliarder, hvorav om lag to tredeler kommer til omsetning i de neste tolv månedene.

Netto rentebærende gjeld utgjorde NOK 4,9 milliarder per 30. september, mot NOK 1,5 milliarder ved årsskiftet. Økningen skyldes hovedsakelig oppgjør for tidligere inngåtte avtaler om tomtekjøp, økt arbeidskapital i entreprenørvirksomheten og normale sesongsvingninger i Industri.

Samlet H-verdi (antall skader per million arbeidstimer) for konsernet var 4,1 i tredje kvartal, mot 4,0 i foregående kvartal og 5,2 i tredje kvartal 2018. Sykefraværet var 3,4 % i tredje kvartal, mot 3,8 % i foregående kvartal og på nivå med tredje kvartal 2018.

For mer informasjon, ta kontakt med:

•     Finansdirektør Jørgen G. Michelet, tlf. 917 43 856, jorgen.michelet@veidekke.no

•     Konserndirektør Kommunikasjon og samfunnsrelasjoner Lars Erik Lund, tlf. 413 31 369, lars.lund@veidekke.no

For pressebilder, se https://veidekke.fotoware.cloud/fotoweb/archives/5028-Pressebilder-Veidekke/ 

Abonner på meldinger fra Veidekke 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, utvikler boligprosjekter, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er om lag 36 milliarder kroner, og halvparten av de 8 600 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd. 

Tittel Filtype
Rapport 3 kvartal 2019 pdf
Presentasjon 3 kvartal 2019 pdf