Resultat for tredje kvartal 2021

Veidekke omsatte for NOK 9,3 milliarder i tredje kvartal. Resultatet før skatt var NOK 530 millioner, som ga et resultat per aksje på NOK 2,90. Ved utgangen av kvartalet hadde konsernet en ordrereserve på NOK 40 milliarder.

– Veidekke styrker resultatet i kvartalet på stabil omsetning, og det er infrastruktur­virksomhetene som utmerker seg blant jevnt over gode resultater, sier konsernsjef Jimmy Bengtsson i Veidekke.

– I året som er gått siden tredje kvartal i fjor, har vi økt resultatet med rundt NOK 200 millioner. Marginen er hevet til 3,6 %, og vi er på rett spor for å nå lønnsomhetsmålene våre. Potensialet på lønnsomhetssiden er fremdeles stort, og med en solid kontantbeholdning er vi godt rustet for investering i videre vekst, sier Bengtsson.

– Entreprenørmarkedet ser nå ut til å være tilbake på sporet fra før covid-19-pandemien. Veidekkes ordrereserve passerer for første gang NOK 40 milliarder, etter flere nye større bygg- og anleggsordrer i Oslo og på Østlandet. Selv om kraftig prisstigning på blant annet tre og armering fremdeles er en utfordring for bransjen, mener vi at de fleste leveranse­utfordringene vil være forbigående og avta over tid, sier Bengtsson.

Omsetningen i kvartalet utgjorde NOK 9,3 milliarder, mot NOK 9,5 milliarder i tredje kvartal i fjor. Resultatet før skatt i tredje kvartal var NOK 530 millioner, mot NOK 505 millioner i tredje kvartal i fjor. Resultatet i de svenske virksomhetene inkluderte avsetninger for restruktureringskostnader knyttet til omorganiseringen på til sammen NOK 21 millioner. Resultatøkningen fra fjoråret kom i Infrastruktur i Norge og Infrastruktur i Sverige. Samlet resultatmargin økte til 5,7 %, fra 5,3 % i tredje kvartal 2020. Alle virksomhetsområdene styrket lønnsomheten fra fjoråret, med unntak av den svenske byggvirksomheten, som hadde et svakt kvartal.

Netto rentebærende posisjon utgjorde NOK 3,2 milliarder ved utgangen av tredje kvartal, mot NOK 3,1 milliarder ved årsskiftet. Balansen ved utgangen av kvartalet var NOK 17,6 milliarder, mot NOK 17,5 milliarder ved årsskiftet.

Ordreinngangen i kvartalet utgjorde NOK 8,4 milliarder, mot NOK 6,4 milliarder i tredje kvartal i fjor. Ved utgangen av kvartalet var ordrereserven NOK 40,0 milliarder, mot NOK 37,7 milliarder for et år siden. Ordrereserven økte innenfor markedssegmentene offentlige yrkesbygg og annen anleggsvirksomhet, mens andelene i segmentene samferdsel, private yrkesbygg og boliger avtok. Om lag to tredeler av ordrereserven kommer til omsetning i de neste tolv månedene.

Samlet H1-verdi (antall fraværsskader per million arbeidstimer) i tredje kvartal var 5,7, mot 5,5 i foregående kvartal og 4,4 i tredje kvartal i 2020. Det var ingen alvorlige skader i tredje kvartal. Sykefraværet utgjorde 4,2 %, mot 4,7 % i foregående kvartal.

Veidekke besluttet tidligere i år å gjennomføre en struktur- og organisasjonsendring i sin svenske virksomhet, som medfører at tidligere Veidekke Sverige nå er delt i to virksomheter; Bygg Sverige og Infrastruktur Sverige. Fra og med dette kvartalet følger rapporteringen den nye organisasjonsstrukturen.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

For mer informasjon, ta kontakt med:
Konsernsjef Jimmy Bengtsson, +47 984 70 000 
Konserndirektør Lars Erik Lund, +47 413 31 369
CFO Jørgen Wiese Porsmyr, +47 907 59 058

Veidekkes pressebilder

Abonner på meldinger fra Veidekke

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er om lag NOK 38 milliarder, og halvparten av de 8 100 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Tittel Filtype
Presentasjon 3 kvartal 2021 pdf
Rapport 3 kvartal 2021 pdf
Historical financial information per Q3 2021 xlsx