Skal bygge parkering i fjell i Bergen

Veidekke Entreprenør har skrevet avtale med Stiftelsen Bergen Diakonissehjem om å bygge et parkeringsanlegg i fjell for 345 biler ved Haraldsplass Diakonale Sykehus i Bergen. Oppdraget er en totalentreprise verdt 100 millioner kroner ekskl. mva.

Kontrakten omfatter bygging av en inn/utkjøringstunnel på 90 meter som leder til to parallelle fjellhaller, hver på 85 meter. Her blir det parkering over tre nivåer i begge hallene. I tillegg skal Veidekke bygge en gangtunnel på 100 meter som senere skal kobles på nytt sengepostbygg.

- Parkeringsanlegg i fjell er ikke nytt for Veidekke i Bergen. Vi bygde Kloster­garasjen med 940 parkeringsplasser som åpnet i 2005, og vi er i full gang med å bygge 1500 parkeringsplasser i fjellet under Sartor Senter som skal stå ferdig i november. Så vi setter stor pris på oppdraget og gleder oss til å komme i gang i Ulriksdal ved Haraldsplass, sier distriktsleder Ingmar Austevoll i Veidekke.

Arbeidene med forprosjekt er satt i gang. Selve byggearbeidene starter opp i juni, og alt skal være klart til åpning i oktober 2015.

For mer informasjon kontakt:

Distriktsleder Ingmar Austevoll, tlf 970 88 299, ingmar.austevoll@veidekke.no

Prosjektleder Hans Aakre, tlf 40 555 707 hans.aakre@veidekke.no

Kommunikasjonssjef Helge Dieset, tlf 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no

Veidekke er et av Skandinavias ledende entreprenørselskap og eiendomsutviklere med en omsetning på 21 milliarder kroner (2013) og 6 300 ansatte. Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Våre mål for HMS er likestilt med våre økonomiske mål. Veidekke kjennetegnes ved en sterk bedriftskultur med involvering og medeierskap som viktige byggesteiner. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen rundt 20 % av aksjene i konsernet. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-1
Dato Tittel Filtype
30.06.2018 Veidekke-bygd parkeringshus i fjell i Arendal pdf