Sterk resultatfremgang for Veidekke

Veidekke fortsetter fremgangen og oppnådde et resultat før skatt på 776 MNOK i 2013. Et sterkt fjerde kvartal ga et resultat på 336 MNOK og en omsetningsøkning på 10 % til 6,1 milliarder NOK. - Vi har hatt god drift og resultatframgang i alle segmenter i tillegg til at vi har økt ordrebeholdningen og har en god kontantstrøm, sier konsernsjef Arne Giske i Veidekke, som kunne notere at konsernets årsomsetning i 2013 for første gang passerte 21 milliarder kroner. Styret foreslår et utbytte på kr 3,- pr aksje for 2013.

Veidekkes omsetning i fjerde kvartal ble 6 146 MNOK (5 571) og resultatet ble 336 MNOK (292). Det gir en resultatmargin på 5,5 % (5,2 %). For hele 2013 endte omsetningen på 21 191 MNOK (20 460). Resultat før skatt ble 776 MNOK (680), og resultatmarginen 3,7 % (3,3 %). Samlet ordrereserve er nå på 18,3 mrd. NOK (16,5). Resultatet pr. aksje ble kr 4,50 (3,90). (Tallene er fra segmentregnskapet.)

Entreprenørvirksomheten viser vekst og marginforbedring i Norge og Danmark i fjerde kvartal. Både bygg og anlegg i den norske virksomheten har bedret marginene, og den danske virksomheten er preget av meget god prosjektlønnsomhet. Den svenske virksomheten har hatt svak lønnsomhet, men posisjonen i Sverige er forsterket blant annet innenfor næringsbygg gjennom kjøpet av Arcona AB.  Samlet har nå virksomheten har nå en solid og godt sammensatt ordrereserve som er 11 % høyere enn fjorårets.

Eiendomsvirksomheten har i 2013 hatt høy aktivitet og høy salgsgrad både i Norge og Sverige. I fjerde kvartal økte boligsalget i Sverige betydelig, mens det var en oppbremsing i Norge. Ved utgangen av kvartalet hadde Veidekke 1 469 boliger i produksjon (Veidekkes andel), mot 1 277 året før. Salgsgraden var 74 % (80).

Veidekke har også hatt betydelig fremgang i industrivirksom­heten. Høy produksjon kombinert med kostnadsfokus har gitt gode resultater innen asfaltvirksomheten. Også innen pukkvirksomheten har det vært høy aktivitet, noe som har gitt en betydelig resultat­forbedring fra året før.

 

Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet (HMS)
Arbeidet med å redusere antall ulykker og alvorlige hendelser har, sammen med målrettet arbeid for å redusere sykefraværet, høyeste prioritet i Veidekke. Dette har gitt gode resultater i alle tre land: H-verdien i konsernet (antall fraværsskader pr. million arbeidstimer) endte på 5,2 (8,4), mens sykefraværet for de ansatte i Norge var 4,4 % (4,9), i Sverige 3,6 % (3,6) og i Danmark 1,3 % (2,0). Alle tall er 12 måneders rullerende pr. fjerde kvartal.

 

Det vises også til styrets rapport for fjerde kvartal 2013 som er vedlagt pressemeldingen.

For mer informasjon kontakt:
Konsernsjef Arne Giske, tlf 21 05 50 00 / 90 58 95 26, arne.giske@veidekke.no
CFO Terje Larsen, tlf 90 68 78 51, terje.larsen@veidekke.no
Kommunikasjonsdirektør Grete Nykkelmo, tlf 913 11 000, grete.nykkelmo@veidekke.no

 

 

Veidekke er et av Skandinavias ledende entreprenørselskap og eiendomsutviklere med en omsetning på 21 milliarder kroner (2013) og 6 300 ansatte. Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Våre mål for HMS er likestilt med våre økonomiske mål. Veidekke kjennetegnes ved en sterk bedriftskultur med involvering og medeierskap som viktige byggesteiner. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen rundt 20 % av aksjene i konsernet. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
Tittel Filtype
Rapport 4 kvartal 2013 pdf