Storkontrakt i Trondheim - bygger Moholt 50|50

Veidekke Entreprenør skal bygge Moholt 50|50 for Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT). Kontraktssummen er 451 millioner kroner ekskl. mva., og dette er den største kontrakten Veidekke har fått i Trondheim. Prosjektet består av fem studentboligtårn på ni etasjer med totalt 632 hybelenheter. I tillegg skal det bygges en barnehage for 170 barn.

Moholt 50|50 inngår i samarbeidet «Fremtidens byer» mellom staten og Norges 13 største byer. Både studentboligtårn (blokker) og barnehage skal bygges som passivhus med geovarme som energikilde og de skal bygges i massivtre, alt for å redusere CO2 utslipp. Tre av de fem boligtårnene og barnehagen skal stå ferdig til studiestart i 2016, mens de to siste skal ferdigstilles i november 2016.  

Veidekke vant konkurransen som samspillpartner på Moholt 50|50 i september 2014. Siden er prosjektet utviklet fra 465 hybler til dagens 632 hybler. Med ni etasjer blir dette de høyeste bygningene i massivtre som er oppført i Norge. Veidekke Trondheim skal gjennomføre prosjektet i arbeidsfellesskap med Veidekke Follo/Østfold som har bygget studentbyen i Ås med samme byggesystem. 

-Dette blir fantastisk spennende, og vi er svært stolte og glade for den tilliten SiT har vist Veidekke ved å tildele kontrakten til oss, sier Ståle Brovold, distriktsleder for Veidekke Entreprenør i Trondheim. 

-Prosjektet er et godt eksempel på hva vi får til når vi utnytter kompetansen i Veidekke-konsernet. Her tar vi i bruk alt det vi har lært av nye arbeidsprosser som vi kaller «Involverende planlegging» både i utvikling, prosjektering og gjennomføring av prosjektet. Vi gjennomfører også prosesser som sikrer et godt samarbeid med våre underentreprenører, avslutter Brovold.

For pressebilder se www.flickr.com/photos/veidekke, for mer informasjon kontakt:
Prosjektleder Arnfinn Aune, tlf. 907 72 818, arnfinn.aune@veidekke.no 
Distriktsleder Ståle Brovold, tlf. 907 72 819, stale.brovold@veidekke.no  
Kommunikasjonssjef Helge Dieset, tlf. 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no  

Abonner på meldinger fra Veidekke

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er 24 milliarder kroner (2014), og halvparten av de 6 400 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
Tittel Filtype
Illustrasjon Moholt 50-50 pdf