header

Stort kjøpesenteroppdrag til Veidekke i Danmark

Veidekkes danske datterselskap Hoffmann A/S har fått i oppdrag av Danica Pension og Lægernes Pensionskasse å bygge om og utvide Fredriksberg Centret rett utenfor København. Oppdraget er verdt 450 millioner danske kroner ekskl. mva.

Butikksenteret skal utvides med en ny etasje og antall parkeringsplasser skal økes med 50 % på taket av senteret. Det samlede butikkarealet øker med ca 10.000 m2, noe som gir plass til 25 nye butikker. I tillegg skal fasadene og interiøret i senteret oppgraderes.

- Det har vært en lang og spennende prosess som har kunnet lykkes ved et godt samarbeid mellom byggherre, kommune, entreprenør, rådgivere og leietakerne i senteret. Vi har komplettert hverandre på beste måte, hvilket har medført at vi nå kan starte opp byggearbeidene, sier adm. dir. Torben Bjørk Nielsen i Hoffmann A/S.

For mer informasjon kontakt:
Torben Bjørk Nielsen, adm.dir i Hoffmann A/S, tlf +45 43 29 93 00 / +45 60 12 93 00, tbn@hoffmann.dk
Eva Handest, eiendomssjef for butikksentre i Danica I Pension, tlf +45 12 14 10 / +45 20 34 09 82, evahandest@danica.dk
Kommunikasjonssjef Helge Dieset i Veidekke ASA, tlf 21 05 77 91 / 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no

 

 

 

Veidekke er et av Skandinavias ledende entreprenørselskap og eiendomsutviklere med en omsetning på 18 milliarder kroner (2011) og 6.500 ansatte. Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Våre mål for HMS er likestilt med våre økonomiske mål. Veidekke kjennetegnes ved en sterk bedriftskultur med involvering og medeierskap som viktige byggesteiner. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen rundt 20 % av aksjene i konsernet. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 aldri gått med underskudd.

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
Tittel Filtype
Fredriksberg Centret pdf