Veidekke: Års- og bærekraftrapport for 2022

Veidekke publiserer i dag års- og bærekraftrapport. Etter gode resultater foreslår selskapet å utbetale om lag hele årsresultatet for 2022 i utbytte til aksjonærene.

I 2022 økte Veidekke omsetningen med 3 % fra året før, mens resultatmarginen økte til 3,8 %, fra 3,6 % i 2021. Alle virksomhetsområdene bortsett fra Bygg Sverige styrket lønnsomheten fra året før. Konsernet gikk inn i 2023 med en god og balansert prosjektportefølje og er godt posisjonert for å håndtere et mer usikkert marked.

– Vi har bak oss nok et år preget av uforutsette hendelser i verden, med økende renter, energipriser på rekordnivåer, begrenset materialtilgang og prisgallopp. Men med sterk vilje og nitidig arbeid med forbedringer i hele selskapet, leverer Veidekke likevel et årsresultat på nivå med forventningene vi kommuniserte til markedet for to år siden, sier konsernsjef Jimmy Bengtsson i Veidekke.

Årsrapporten omfatter også bærekraftrapport som dekker miljømessige, sosiale og styringsmessige forhold. Veidekke var blant de første virksomhetene på Oslo Børs som sluttet seg til FNs klimamål i 2015. For to år siden skjerpet konsernet egne klimamål, til å nå netto null klimagassutslipp i hele verdikjeden innen 2045. I 2022 nådde selskapet en viktig milepæl, da Veidekke som første entreprenør i Skandinavia, fikk både kort- og langsiktig klimamål verifisert av det anerkjente Science Based Targets initiative. Klimamålene følges opp på linje med økonomiske mål og HMS-mål.

HMS-arbeidet er helt sentralt i Veidekke, og alle verktøy, systemer, opplæring, utstyr og holdninger er innrettet mot å sikre at alle som jobber på konsernets byggeplasser ikke setter liv og helse i fare. I 2022 hadde Veidekke likevel to alvorlige skader – som er to flere enn året før.

Veidekke arbeider også for å få flere kvinner til å søke til næringen og generelt øke mangfoldet på bygge- og anleggsplassene:

– Det står mennesker i spissen for all vår virksomhet, og vi er avhengige av å tiltrekke oss og beholde engasjerte, motiverte og inspirerte kollegaer også i årene som kommer. Bygg og anlegg er fortsatt en mannsdominert bransje, og vi har alt å tjene på å styrke kvinneandelen og øke mangfoldet generelt, og i årene som kommer vil vi intensivere denne innsatsen, sier Jimmy Bengtsson.

Veidekkes års- og bærekraftrapport for 2022 (pdf) samt selskapets årsregnskap i European Single Electronic Format (ESEF) er vedlagt meldingen og kan også lastes ned her. I tillegg til å besvare lovpålagte krav til årsregnskap og årsberetning, inneholder rapporten informasjon om foretaksstyring, aksjeeierinformasjon og arbeidet med bærekraft.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

For mer informasjon, ta kontakt med:
Konsernsjef Jimmy Bengtsson, +47 984 70 000
Lars Erik Lund, konserndirektør, +47 413 31 369
Jørgen Wiese Porsmyr, CFO,+47 907 59 058

Veidekkes pressebilder
Abonner på meldinger fra Veidekke

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er om lag NOK 39 milliarder, og halvparten av de 8 000 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Tittel Filtype
Års- og bærekraftrapport 2022 pdf
Års- og bærekraftrapport 2022 ESEF.zip zip