Veidekke ASA:Konfektfabrikken, Oslo - trinn 3

Veidekke Eiendom AS har gitt Veidekke Entreprenør AS i oppdrag å bygge trinn 3 på boligprosjektet Konfektfabrikken på Rodeløkka.

Kontrakten omfatter oppføring av 63 familievennlige leiligheter og 59 parkeringsplasser. Total salgsverdi for dette byggetrinnet er på  NOK 230 milllioner.

Utgraving og pæling for det nye bygget er nå startet opp, og bygget skal ferdigstilles i fjerde kvartal 2013  

De 63 leilighetene i tredje byggetrinn blir fra 48 m2 til 88 m2. Til nå er 57 av leilighetene solgt. Planleggingen og salg av trinn 4, som er siste trinn med 54 leiligheter, er allerede godt i gang. Når prosjektet blir ferdig, vil det i alt omfatte ca 250 boliger i fem etasjer, to parkeringsetasjer under bakken, samt en barnehage. 

Veidekke samarbeider med Astma- og Allergiforbundet om å bygge boliger med særdeles godt og helsevennlig inneklima. Ved bevisste valg og gjennomtenkte løsninger og materialer tilrettelegger Veidekke for helsetrygge boliger.

Se mer informasjon om prosjektet på www.konfektfabrikken.no
  
For mer informasjon kontakt:

Prosjektutvikler Elin Hoff Johansen, Veidekke Eiendom, tlf. 21 05 78 20 / 915 35 648, Elin.Hoff-Johansen@veidekke.no
Avdelingsleder Hans Olimb, Veidekke Entreprenør, tlf. 21 05 76 29 / 950 20 637, hans.olimb@veidekke.no
Prosjektleder Arnfinn Strålberg, Veidekke Entreprenør, tlf. 918 37 688, arnfinn.stralberg@veidekke.no
Kommunikasjonssjef Helge Dieset, tlf. 21 05 77 91 / 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no
  

Veidekke er et av Skandinavias største entreprenørselskap med 6.100 ansatte og en omsetning på 18 milliarder kroner (2011). Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Våre mål for helse, miljø og sikkerhet, HMS, er likestilt med de økonomiske målene. Veidekke kjennetegnes ved en desentralisert organisasjonsmodell med en sterk bedriftskultur og stor grad av medarbeider­involvering. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen 20 % av aksjene i Veidekke. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 aldri gått med underskudd.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12