header

Veidekke bygger biogassanlegg i Nes kommune

Cambi AS har gitt Veidekke Entreprenør AS kontrakt på bygging av EGE Biogassanlegg, som er et biogassanlegg for Oslo kommune, Energigjenvinningsetaten (EGE). Veidekkes kontrakt er på 113 mill. kroner ekskl. mva.

Veidekke har inngått en totalunderentreprisekontrakt med Cambi, som er hovedleverandør av biogassanlegget til EGE. Veidekke skal prosjektere og utføre bygningsmessige arbeider på prosjektet for Cambi.

Veidekke og Cambi har samarbeidet om prosjektet siden våren 2010 for å finne et godt konsept på biogassanlegget. En fase med detaljprosjektering er nå i gang for å forberede til byggestart i juli i år. Anlegget skal være klart til å ta i mot avfall første gang 20. desember 2012.

Biogassanlegget skal bygges i Nes kommune i Akershus. Anlegget, som blir på 3 760 kvadratmeter, får en kapasitet for behandling av 50.000 tonn matavfall i året. Biogassen skal produsere biogass til å drive rundt 135 busser. I tillegg vil anlegget produsere om lag 27 000 tonn biogjødsel til landbruket, tilsvarende behovet til rundt 100 vanlige gårdsbruk.

Totalpris på biogassanlegget fra Cambi til EGE er 350 mill. kroner ekskl. mva. Veidekkes leveranser til Cambi utgjør 113 mill. kroner, ekskl. mva.

For mer informasjon kontakt:

Prosjektleder Per Arne Gåsbakk, Veidekke Entreprenør AS, mobil 91 56 71 18, per-arne.gasbakk@veidekke.no
Forretningsutvikler Wojtech Sargalski, Cambi AS, mobil 90 11 42 68 ws@cambi.no
COO Berit Gjellan, Cambi AS, mobil 95 10 83 14, bg@cambi.no
Kommunikasjonssjef Helge Dieset, Veidekke ASA, tlf 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no

  
  
Veidekke er et av Skandinavias største entreprenørselskap med 6.100 ansatte og en omsetning på 16,3 milliarder kroner (2010). Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus, veivedlikehold og gjenvinning. Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Våre mål for helse, miljø og sikkerhet, HMS, er likestilt med de økonomiske målene.  Veidekke kjennetegnes ved en desentralisert organisasjonsmodell med en sterk bedriftskultur og stor grad av medarbeider­involvering. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen nær 20 % av aksjene i Veidekke. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 aldri gått med underskudd.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12