header

Veidekke bygger for Vasakronan i Göteborg

Vasakronan har engasjert Veidekke Entreprenad til å gjennomføre moderniseringen av kvartalet Perukmakaren sentralt i Göteborg. Kontrakten har en verdi på ca. 130 MSEK ekskl. mva.

I et av Göteborgs beste handelsstrøk skal det bygges nye butikklokaler, eksisterende butikker skal rustes opp, det skal bygges et nytt hotell og et parkeringsanlegg med plass til 500 biler skal moderniseres. Prosjektet starter opp i februar 2012 og skal etter planen være klart i slutten av 2014.

 - Vi vil bidra til Göteborgs utvikling innen handel og service. Det innebærer at moderniseringen av kvartalet Perukmakaren skal gjennomføres av en erfaren og involverende entreprenør, som i sin tur sørger for at nærmiljøet påvirkes i så liten grad som mulig. Vi tror Veidekke vil klare det på en meget god måte, sier Magnus Tengberg, affärsområdeschef i  Vasakronan i Göteborg.

Utvending vil forandringene bli store i og med at fasadene vil bli modernisert og få nye uttrykk. Vasakronans høye krav når det gjelder klima og miljø vil bli ivaretatt gjennom at prosjektet klassifiseres i henhold til LEED. Målet er å halvere energiforbruket i den ombygde eiendommen.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Magnus Tengberg, affärsområdeschef, Projekt Vasakronan, Telefon: +46 31-7434211,  magnus.tengberg@vasakronan.se

Stephan Woodbridge, regionchef Veidekke Entreprenad, Telefon: +46 31-505650,  stephan.woodbridge@veidekke.se

Max Ney, kommunikationschef Veidekke i Sverige, Telefon: +46 70-4402021, max.ney@veidekke.se

Veidekke er et av Skandinavias største entreprenørselskap med 6.100 ansatte og en omsetning på 16,3 milliarder kroner (2010). Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Våre mål for helse, miljø og sikkerhet, HMS, er likestilt med de økonomiske målene.  Veidekke kjennetegnes ved en desentralisert organisasjonsmodell med en sterk bedriftskultur og stor grad av medarbeider­involvering. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen nær 20 % av aksjene i Veidekke. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 aldri gått med underskudd.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12