Veidekke bygger høyest i Helsingborg

Veidekke Entreprenad har fått i oppdrag av det kommunale eiendomsselskapet AB Helsingborgshem å oppføre en 22 etasjers boligblokk med 121 leiligheter. Bygningen skal hete "Höjdpunkten" og blir med sine 66 meter den høyeste i Helsingborg. Oppdraget er verdt 110 millioner norske kroner ekskl. mva.

I tillegg til å bli Helsingborgs høyeste, blir dette den høyeste bygning Veidekke har oppført i Sverige. - Vi har valgt en prefabrikkert konstruksjon i betong av flere grunner. Dels for å ha en effektiv byggeprosess og dermed lettere oppfylle de høye kravene til tett og energivennlig bygg, og dels for å øke sikkerheten på arbeidsplassen, forteller arbetschef Stefan Wegner i Veidekke Bygg Syd.

Helsingborgs nye landemerke blir liggende i bydelen Närlunda. Det skal bygges 102 to- og treroms leiligheter, mens de resterende 19 blir studentleiligheter i en egen sidebygning. I tillegg skal det bygges et underjordisk garasjeanlegg samt tre butikklokaler og en helsestasjon på bakkeplan. Prosjektet skal ferdigstilles tidlig 2014.

Mer informasjon om prosjektet finnes her: www.hojdpunkten.veidekkebloggar.se/

For mer informasjon kontakt:
Arbetschef Stefan Wegner, Veidekke Entreprenad, tlf 0046 768 32 91 22, stefan.wegner@veidekke.se
Kommunikasjonssjef Helge Dieset, Veidekke ASA, tlf 21 05 77 91 / 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no

 

 

Veidekke er et av Skandinavias største entreprenørselskap med 6.100 ansatte og en omsetning på 18 milliarder kroner (2011). Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Våre mål for helse, miljø og sikkerhet, HMS, er likestilt med de økonomiske målene.  Veidekke kjennetegnes ved en desentralisert organisasjonsmodell med en sterk bedriftskultur og stor grad av medarbeider­involvering. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen drøyt 20 % av aksjene i Veidekke. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 aldri gått med underskudd.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
Dato Tittel Filtype
30.06.2018 Hojdpunkten pdf