header

Veidekke i Sogn bygger kjøpesenter og kraftverk

Veidekke Entreprenør har fått i oppdrag å utvide Sogningen Storsenter i Sogndal samt å bygge Eldrevatn kraftverk på Hemsedalsfjellet. De to oppdragene har en samlet kontraktssum på 145 millioner kroner ekskl. mva.

På oppdrag fra Amfi Drift AS skal Sogningen Storsenter utvides nordover med to nye etasjer for handel, samt arealer for parkering på gatenivå og på taket. Dagens storsenter og Sogndal Posthus blir nå bygget sammen til ett senter. Etter utvidelsen vil Sogningen Storsenter ha et bruttoareal på 22.000 m2 i tillegg til innendørs parkering på 3.000 m2.

Kontrakten skal utføres i totalentreprise og har en verdi på ca. 90 millioner kroner ekskl. mva. Byggearbeidene starter nå og prosjektet skal stå ferdig innen julehandelen i november 2012.

Oppdraget for Østfold Energi om Eldrevatn kraftverk omfatter i hovedsak bygging av bekkeinntak, kraftstasjon i dagen og nedgravd rørgate på ca. 4.500 m. Kraftverket blir liggende 1150 m over havet ved riksveien mellom Gol og Lærdal. Kontrakten skal utføres i hovedentreprise, og har en verdi på ca. 55 millioner kroner ekskl. mva. Forberedende arbeider er startet opp, og arbeidene skal utføres over sommersesongene 2012 og 2013.

For mer informasjon kontakt:
Distriktsleder Rune Karlsen i Veidekke Sogn og Fjordane, tlf 970 65 243, rune.karlsen@veidekke.no
Avdelingsleder Svein Even Dale i Veidekke, tlf 913 00 429, svein-even.dale@veidekke.no
Kommunikasjonssjef Helge Dieset, tlf 21 05 77 91 / 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no

Veidekke er et av Skandinavias største entreprenørselskap med 6.100 ansatte og en omsetning på 16,3 milliarder kroner (2010). Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Våre mål for helse, miljø og sikkerhet, HMS, er likestilt med de økonomiske målene.  Veidekke kjennetegnes ved en desentralisert organisasjonsmodell med en sterk bedriftskultur og stor grad av medarbeider­involvering. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen nær 20 % av aksjene i Veidekke. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 aldri gått med underskudd.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
Tittel Filtype
Distriktsleder Rune Karlsen i Veidekke Sogn og Fjordane pdf