header

Veidekke kjøper anleggsentreprenøren Brinkab AB i Sverige

Som et ledd i Veidekkekonsernets satsing på det svenske markedet, har Veidekke Entreprenad AB kjøpt Brinkab AB. Brinkab har det meste av sin virksomhet fra Norrlandskysten og ned til Stockholmsområdet, samt i Kiruna.

Brinkab ble etablert i 1997, og er et veldrevet selskap i anleggssektoren. Virksomheten består hovedsakelig av nybygging, ROT (renovering, ombygging og tilbygg), service og stillasmontering for industrisektoren. Selskapet omsetter årlig for ca. 140 millioner svenske kroner og har 130 ansatte.

- Oppkjøpet av Brinkab styrker anleggsvirksomheten vår, og er i tråd med vår strategi med tanke på tilvekst og utvidelse innenfor de prioriterte områdene, sier Per-Ingemar Persson, konserndirektør for Veidekke Sverige AB.

- Veidekke ønsket å styrke sin anleggskompetanse og -kapasitet rettet mot industrien. Det gjør vi ved oppkjøpet av Brinkab og etablerer oss på det private anleggsmarkedet i Sverige. Dette skaper store muligheter for Veidekke, sier Erik Alteryd, administrerende direktør i Veidekke Entreprenad AB. 

- Som eiere av Brinkab mente vi at selskapet hadde utviklingspotensial, og derfor ønsket vi en ny eier som hadde mulighet til å videreutvikle selskapet. Vi søkte en solid eier med ressurser, og for oss var Veidekke det riktige selskapet, sier Urban Brink, administrerende direktør i Brinkab.

Overtakelsen skjer den 17. april 2012, og virksomheten kommer til å drives som et datterselskap av Veidekke Entreprenad AB, under sitt gamle navn.

Veidekke etablerte seg i Sverige i 1998, og hadde i 2011 en omsetning på 4,2 mrd. svenske kroner. Oppkjøpet av Brinkab er enda et steg i veksten i Sverige.

For mer informasjon, ta kontakt med:
Erik Alteryd, administrerende direktør, Veidekke Entreprenad AB, tlf. +46 8 635 61 50
Urban Brink, administrerende direktør, Brinkab AB, tlf. +46 70 216 68 72
Jørgen W. Porsmyr, CFO, Veidekke ASA, tlf. +47 21 05 76 44 /  +47 90 75 90 58

Veidekke er et av Skandinavias største entreprenørselskap med 6.100 ansatte og en omsetning på 18 milliarder kroner (2011). Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Våre mål for helse, miljø og sikkerhet, HMS, er likestilt med de økonomiske målene. Veidekke kjennetegnes ved en desentralisert organisasjonsmodell med en sterk bedriftskultur og stor grad av medarbeider­involvering. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen 20 % av aksjene i Veidekke. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 aldri gått med underskudd.

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
Tittel Filtype
Faktaark - Brinkab pdf