Veidekke skrev E18-kontrakt i Østfold

Veidekke Entreprenør AS har i dag skrevet kontrakt med Statens vegvesen om å bygge første etappe av i alt to etapper på strekningen Melleby - Momarken. Kontrakten er en målpriskontrakt og omfatter strekningen Momarken - Homstvedt. Kontraktssummen er på 268 millioner kroner ekskl. mva.

Kontrakten Veidekke Entreprenør har skrevet med Statens vegvesen er en målpriskontrakt og kontraktssum vil dermed kunne bli endret etter kontroll av mengder. Oppdraget omfatter bygging av ny E18 motorveg med forbikjøringsfelt i begge retninger (4-felt) mellom Laugslet (Momarken) og Homstvedt i Trøgstad og Eidsberg kommuner i Østfold. Total lengde blir 3900 meter. Entreprisen omfatter også en bro, tre overgangsbruer og to kulverter. Entreprisen utgjør ca halvparten av hovedparsellen E18 Melleby - Momarken. Eksisterende E18 vil inngå i lokalvegsystemet, men vil knyttes til nye E18.
              
Strekningen er en del av prosjektet E18 Ørje-Vinterbro gjennom Østfold og Akershus. Fra Riksgrensen til Momarken blir det tofelts motorveg med forbikjøringsfelter, fra Momarken til Vinterbro firefelts motorveg med midtdeler.

Arbeidene starter opp ved årsskiftet, og skal avsluttes i oktober 2013.

Bruk gjerne vedlagte bilde fra kontraktssigneringen i dag som viser (fra venstre):
Prosjektleder Bettina Sandvin i Statens vegvesen, prosjektleder Knut Magnus Hvidsten i Veidekke, distriktsleder Vegard Eng i Veidekke og anleggsleder Kenneth Sneis i Veidekke.

Mer informasjon om E18-utbyggingen: http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter/e18ostfold

For mer informasjon kontakt:
Prosjektleder Knut Magnus Hvidsten i Veidekke Entreprenør AS, tlf 994 60 650, knut.magnus.hvidsten@veidekke.no
Kommunikasjonssjef Helge Dieset, tlf 21 05 77 91 / 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no
Byggeleder Egil Kristiansen i Statens vegvesen, tlf 414 50 682, egil.kristiansen@vegvesen.no

Veidekke er et av Skandinavias største entreprenørselskap med 6.100 ansatte og en omsetning på 16,3 milliarder kroner (2010). Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Våre mål for helse, miljø og sikkerhet, HMS, er likestilt med de økonomiske målene.  Veidekke kjennetegnes ved en desentralisert organisasjonsmodell med en sterk bedriftskultur og stor grad av medarbeider­involvering. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen nær 20 % av aksjene i Veidekke. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 aldri gått med underskudd.Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
Tittel Filtype
Kontrakt E18 pdf