Veidekkes konjunkturrapport: Fortsatt vekst i bygg og anlegg i Skandinavia

- Vi forventer en årlig vekst på 4 % i det skandi­naviske bygg- og anleggsmarkedet i 2015 og 2016. Det største vekstbidraget kommer fra Sverige, og da særlig fra boligmarkedet. I Norge er det mer moderate utsikter for bygg, men stor fart i anleggssektoren, sier Rolf Albriktsen, direktør for strategi og marked i Veidekke.

Lavere vekst i Norge
De fleste prognoseanslag viser fortsatt vekst i norsk økonomi, men at veksten blir moderat i 2015 og 2016 før den tar seg noe opp i 2017.

- Vi forventer fortsatt høy aktivitet i bygg- og anleggsmarkedet i 2015 og 2016, og en total årlig markedsvekst på 2 %. Den største økningen er i anleggsmarkedet, der offentlig satsing på samferdsel gir en årlig vekst på 6 %. Private yrkesbygg er eneste segment som har nedgang, der lavere igangsetting av kjøpesentre og butikker bidrar til en reduksjon på 2 %, forteller Albriktsen.

Det norske boligmarkedet preges fortsatt av økende priser og stabil omsetning. På tross av svekkelsen i norsk økonomi og utsikter til økt arbeidsledighet, ligger prognosene fast om 5 % vekst i boligprisene i 2015 og 3 % i 2016. Samtidig forventes det økende regionale forskjeller.

Høy temperatur i de svenske markedene
- Det svenske bygg- og anleggsmarkedet har hatt en sterk markedsutvikling så langt i 2015, og vi forventer en investeringsvekst på 7 % i 2015 og 3 % i 2016. Privat sektor er viktigste drivkraft med en årlig vekst i boligmarkedet på 9 % og yrkesbygg på 6 % i 2015 og 2016. Prognosene for anleggsmarkedet i Sverige viser moderat vekst, med store regionale samferdselsprosjekter i startfasen, forsetter Albriktsen.

Vekst, men fortsatt krevende i Danmark
- Bedrede makrokonjunkturer har foreløpig ikke smittet over på bygg- og anleggsmarkedet i Danmark, men vi forventer en årlig markedsvekst på 2 % for 2015 og 2016. Privat segment tar seg nok noe opp i 2016 som følge av bedring i konjunkturene. Offentlige investeringer ventes å gå ned på grunn av behov for budsjettinnstramminger, mens det er mye som taler for en oppsving på det danske boligmarkedet, avslutter Albriktsen.

For pressebilder se www.flickr.com/photos/veidekke, for mer informasjon kontakt:
Direktør strategi og marked Rolf Albriktsen, tlf 21 05 75 71 / 90 69 11 10, rolf.albriktsen@veidekke.no   
Rådgiver Kristoffer Eide Hoen, tlf 21 05 77 68 / 97 67 54 34, kristoffer.eide.hoen@veidekke.no
Kommunikasjonssjef Helge Dieset, tlf 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no

Abonner på meldinger fra Veidekke

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er 24 milliarder kroner (2014), og halvparten av de 6 400 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
Tittel Filtype
Konjunkturrapport september 2015 pdf