Veidekkeselskap bygger Havnegården i Arendal

Havnegården AS har gitt Veidekkes datterselskap Br. Reme AS oppdraget med å bygge Havnegården i Arendal. Kontraktssummen er på 117 mill. kroner ekskl. mva.

Kontrakten oppfatter oppføring av et næringsbygg på ca. 6 700 kvadratmeter. Bygget vil bli meget arealeffektivt. Det blir på fem etasjer, med butikklokaler i 1. etasje og kontorer i 2. - 5. etasje. Det vil bli et B-merket energibygg og blir tilknyttet fjernvarmeanlegg fra Agder Energi.

Bygget er fullt utleid, og leietakerne er BW Offshore, Asplan Viak, Secode, Handelsbanken, Bunnpris, Apotek 1 og Br. Reme/Veidekke.

Byggearbeidene er i gang, og bygget skal overleveres 1. oktober 2012.

For nærmere opplysninger vennligst kontakt:

Prosjektleder Frode Wæthing, Br. Reme AS, tlf. 922 13 495, frode.waething@reme.no
Daglig leder Birger Sand Bakke, Havsjå Invest A/S, tlf. 958 41 700, bakke@havsjainvest.no
Kommunikasjonssjef Helge Dieset, Veidekke ASA, tlf. 905 53 381, helge.dieset@veidekke.no

Veidekke er et av Skandinavias største entreprenørselskap med 6.100 ansatte og en omsetning på 16,3 milliarder kroner (2010). Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus, veivedlikehold og gjenvinning. Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Våre mål for helse, miljø og sikkerhet, HMS, er likestilt med de økonomiske målene.  Veidekke kjennetegnes ved en desentralisert organisasjonsmodell med en sterk bedriftskultur og stor grad av medarbeider­involvering. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen nær 20 % av aksjene i Veidekke. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 aldri gått med underskudd.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12