Odd Andre Olsen

Styremedlem, ansattvalgt

Aksjer: 6 530

Styremedlem siden: 2011
Født: 1961

Olsen var tidligere vararepresentant til styret. Han overtok som ansattes representant til styret i oktober 2011. Olsen ble ansatt i Veidekke 1985 som jernbinder. Han har vært hovedtillitsvalgt og hovedverneombud i Veidekke Entreprenør AS fra 2007, og de ansattes representant i styret i Veidekke Entreprenør fra 2007.

Se alle Veidekkes styremedlemmer