VIA Vika

VIA består av to bygg på til sammen 62.500 m2 med felles gårdsrom. I nordbygget er det kontorlokaler fra tredje til trettende etasje, og i sydbygget fra tredje til ellevte etasje. I de nedre etasjene er det etablert et mangfoldig servicetilbud innenfor handel og et variert utvalg av restauranter og kafeer.

Trapperom der mennesker ferdes. Foto.

Kunde

Aspelin Ramm/Storebrand Eiendom

Tidsrom

juni 2018 -

Sted

Ruseløkkveien 26, 0118 Oslo

Omfang

62 500 m2 nye kontor- og næringslokaler

Prosjekttype

Totalentreprise

Sertifisering

BREEAM-NOR Excellent

Prosjektet er utført i en totalentreprise for Aspelin Ramm og Storebrand Eiendom. Tidligere bygningsmasse (House of Oslo) ble revet, nytt kvartal oppført og  eksisterende parkeringshus oppgradert.

Løsninger vi vil fremheve

Miljø og bærekraft er sentralt i prosjektet som er sertifisert etter standarden BREEAM-NOR klasse Excellent. VIA er et forbildeprosjekt for effektiv energihåndtering og bærekraftige løsninger i valg av materialer, teknikk og utforming med blant annet solcelleanlegg på taket. Bygget er konstruert for lavest mulig miljøbelastning og en effektiv arealutnyttelse for smart og optimal drift. Moderne teknologi i intelligent samspill med arkitektur utnytter lys og luft til å skape et godt innemiljø.

Aspelin Ramm og Storebrand Eiendom tar gjenbruksgrep

I VIA-prosjektet har målet om å sørge for mest mulig gjenbruk og gjenvinning vært styrende for hvordan rivingen ble gjennomført.

Vi har hatt god respons på blant annet elvegrus og steinheller som har vært veldig attraktivt på markedet til privatpersoner.
Anleggsleder for riving i Veidekke

Følgende har blitt avhendet for gjenbruk under rivingen:

  • utemøbler
  • stoler og bord
  • kantinekjøkken
  • innerdører
  • innredning i auditorium
  • elvegrus (dreneringsgrus på taket av hele bygget)
  • steinheller fra terrasse
  • kjølemaskiner
  • diverse kunst og bilder
  • radiatorer
Gårdsrom sett mot himmel. Foto.

Gårdsrommet i Via Vika.

Kontakt oss